Phíp dẫn hướng piston/Hydraulic Wear ring

 

Th (1)
  • Phíp dẫn dướng được làm từ vật liệu siêu ma sát chống mòn
  • Dùng để lắp trong lòng piston các ben xylanh
  • Dẫn hướng không cho quả piston cạ vào lòng xylanh làm trầy xướt
.
.
.
.