CƠ KHÍ CHÍNH XÁC BÌNH DƯƠNG 1

模具加工
精密机械加工
齿轮加工
机械加工机械
建筑机械加工
土木机械加工
冲孔,弯曲,tig焊接,mig焊接
修理工业机器
修理和拆除焊接设备
工业电气维修
汽车电气维修
架子,锻造,冲压,冲压,研磨,研磨,修理

Danh mục: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
.
.
.
.